Col.laboradors

Assessoria Tècnica Alimentària (ATA)

Des d’ATA oferim assessorament tècnic, acompanyament professional i formació en àrees de qualitat, seguretat alimentària i medi ambient. Donem resposta a qualsevol dubte i assessorem per trobar la solució més òptima, per a vostè i el seu negoci. Els nostres serveis estan dirigits tant a grans empreses, com a mitjanes i petites de la industria alimentària; a minoristes del sector de la restauració, al petit comerç i també al sector serveis.

Per donar resposta a aquest acompanyament oferim als nostres clients els següents serveis: realització d’auditories, servei d’anàlisis, consultoria, ampli ventall de cursos, implantació de sistemes, tràmits i legislació i, fins i tot, us donem resposta a l’externalització del vostre departament de qualitat.

 

www.asesoriatecnica.com

ALMGESTIÓ SOLUCIONS EMPRESARIALS

Almgestió som una empresa focalitzada en l’assessorament de les empreses amb l’objectiu principal de donar suport en la millora de la seva gestió mitjançant la implantació i auditoria dels principals sistemes de gestió. Addicionalment, també oferim serveis relacionats amb l’externalització parcial o total dels departaments de gestió d’una empresa.

A part dels serveis relacionats amb els sistemes de gestió, oferim un ampli ventall de serveis a l’empresa com són:

  • Conseller de seguretat ADR: Càrrega, descàrrega i transport de mercaderies perilloses.
  • Marcatge CE d’estructures metàl·liques
  • Inspecció de prestatgeries metàl·liques
  • Auditories a proveïdors
  • Formació tècnica
  • Cadena de custodia forestal (FSC i PEFC)
  • Petjada de Carboni
  • Estiba de càrregues en el transport
  • Empresa saludable

 

www.almgestio.com