Col.laboradors

ALMGESTIÓ SOLUCIONS EMPRESARIALS

Almgestió som una empresa focalitzada en l’assessorament de les empreses amb l’objectiu principal de donar suport en la millora de la seva gestió mitjançant la implantació i auditoria dels principals sistemes de gestió. Addicionalment, també oferim serveis relacionats amb l’externalització parcial o total dels departaments de gestió d’una empresa.

A part dels serveis relacionats amb els sistemes de gestió, oferim un ampli ventall de serveis a l’empresa com són:

  • Conseller de seguretat ADR: Càrrega, descàrrega i transport de mercaderies perilloses.
  • Marcatge CE d’estructures metàl·liques
  • Inspecció de prestatgeries metàl·liques
  • Auditories a proveïdors
  • Formació tècnica
  • Cadena de custodia forestal (FSC i PEFC)
  • Petjada de Carboni
  • Estiba de càrregues en el transport
  • Empresa saludable

 

www.almgestio.com