ÚLTIMA NOVETAT LEGAL

En l´idioma original de publicació – Consulta gratuïta

  • Modificación del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residus y del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Fitxa legal RAEE...

NORMATIVA LEGAL VIGENT

Enllaços oficials a la normativa agrupada per matèries

 

ELS NOSTRES SERVEIS

Gestió legal

Un advocat especialitzat porta actualitzades a través de la web totes les obligacions legals

Compliment requisits legals

Quadre normatiu que determina quins són els requisits legals

Fitxes legals

Ajuden a completar i reforçar un servei legal que no sigui realitzat per advocats especialitzats

Auditories legals

El control i revisió anual del compliment de la normativa legal obligatòria

Serveis de visites i consultes jurídiques a l’empresa

Un advocat especialitzat visita l´empresa per resoldre els dubtes

Altres serveis legals i tècnics

Un servei integral que facilita el contacte amb altres professionals