ÚLTIMA NOVETAT LEGAL

En l´idioma original de publicació – Consulta gratuïta

  • Real Decreto 34/2023, de 24 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire; el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos Fitxa legal Garantia Financera Residus...

NORMATIVA LEGAL VIGENT

Enllaços oficials a la normativa agrupada per matèries

 

ELS NOSTRES SERVEIS

Gestió legal

Un advocat especialitzat porta actualitzades a través de la web totes les obligacions legals

Compliment requisits legals

Quadre normatiu que determina quins són els requisits legals

Fitxes legals

Ajuden a completar i reforçar un servei legal que no sigui realitzat per advocats especialitzats

Auditories legals

El control i revisió anual del compliment de la normativa legal obligatòria

Serveis de visites i consultes jurídiques a l’empresa

Un advocat especialitzat visita l´empresa per resoldre els dubtes

Altres serveis legals i tècnics

Un servei integral que facilita el contacte amb altres professionals