ÚLTIMA NOVETAT LEGAL

En l´idioma original de publicació – Consulta gratuïta

  • Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 517/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE). Fitxa legal Gasos Fluorats...

NORMATIVA LEGAL VIGENT

Enllaços oficials a la normativa agrupada per matèries

 

ELS NOSTRES SERVEIS

Gestió legal

Un advocat especialitzat porta actualitzades a través de la web totes les obligacions legals

Compliment requisits legals

Quadre normatiu que determina quins són els requisits legals

Fitxes legals

Ajuden a completar i reforçar un servei legal que no sigui realitzat per advocats especialitzats

Auditories legals

El control i revisió anual del compliment de la normativa legal obligatòria

Serveis de visites i consultes jurídiques a l’empresa

Un advocat especialitzat visita l´empresa per resoldre els dubtes

Altres serveis legals i tècnics

Un servei integral que facilita el contacte amb altres professionals