Sermadvocats

SERMADVOCATS és un ALSP – Proveïdor de Serveis legals Alternatius – amb més de 25 anys d´experiència que ofereix un SERVEI JURÍDIC INTEGRAL DE LES SEGÜENTS MATÈRIES:

 

  • MEDI AMBIENT i SEGURETAT INDUSTRIAL. En relació també a la ISO 14001 i EMAS III
  • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS . En relació també a l´OSHAS 18001 i la ISO 45001
  • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. En relació també a la ISO 50001
  • RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA. En relació a la SA 8000, SGE 21 i la ISO 26000
  • SEGURETAT ALIMENTÀRIA. En relació també a la ISO 22000
  • Protecció de dades personals d´acord amb el Reglament (UE) 2016/579 i la LO 3/2018 de 5 de Desembre de 2018

 

En tota organització el cost econòmic d´una correcta aplicació preventiva de la normativa vigent serà sempre menor que haver d´afrontar els problemes d´un possible incompliment legal.