Serveis de visites i consultes jurídiques a l’empresa

Serveis de visites i consultes jurídiques on-line

SEVEI DE CONSULTES JURÍDIQUES: 300 euros any per centre de treball i matèria contractada. També es poden fer consultes puntuals a raó de 40 euros la consulta

  • És un SEVEI DE CONSULTES JURÍDIQUES on line que pot ajudar a completar i reforçar un servei legal ja contractat que no sigui realitzat per advocats especialitzats.
  • Consisteix en la resolució de dubtes davant l´aplicació d´una norma legal (per exemple si cal presentar l´Estudi de minimització de residus perillosos).
  • No hi ha límit en el nombre de consultes legals
  • No inclou anàlisis ni redacció de documents legals, ni visites, ni elaboració de tràmits legals, com ara redacció d’escrits, sol·licituds, al·legacions etc.

Per un import de 250 euros, un advocat especialitzat realitza una visita a l´empresa per resoldre els dubtes en l´aplicació de la normativa vigent. Aquest servei ajuda als responsables de l´empresa a portar un control anual de quina és l´aplicació correcta dels requisits legals.

El preu o cost del serveis descrits no inclou els impostos aplicables.