Fitxes legals

Fitxes legals

Cada fitxa legal té un cost entre 40 i 100 euros.

Aquest servei pretén:

  • Determinar com s´han de complir les obligacions i requisits legals
  • Ajudar a completar i reforçar un servei legal ja contractat per l´empresa que no sigui realitzat per advocats especialitzats

El preu o cost del serveis descrits no inclou els impostos aplicables.

EXEMPLE DE SERVEI: