Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

D´acord amb l´art. 5 de la Llei Orgànica 3/2018, el responsable del tractament de dades personals així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d’aquest tractament estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l’art. 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679. Aquesta obligació general és complementària del deure de secret professional i es manté encara que hagi finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament.

 

Les dades personals només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via electrònica .

 

En nom de www.sermadvocats.com tractem la informació que ens faciliteu per correu electrònic amb l´objectiu de poder oferir els serveis legals descrits a la mateixa web.

D´acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´Abril de 2016 i la LO 3/2018, de 5 de Desembre podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals per correu electrònic a info@sermadvocats.com

Teniu el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o també poden acudir a l’Agència protecció de dades de Catalunya (APDCAT). També podeu, si ho consideren oportú, presentar una reclamació davant el propi responsable de la web www.sermadvocats.com:

 

Enric Comas i Mora
enric@sermadvocats.com
NIF 33938832D
Advocat. Núm. de col.legiat 690 de l´Il.lustre Col.legi d´Advocats de Vic (ICAVIC)
Ctra. de la Guixa, núm. 27, 1er 3era
08500 – Vic

 

CONDICIONS D’ÚS

 

Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.
Ser usuari del web www.sermadvocats.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web.
Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Enric Comas i Mora és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat intel·lectual sobre els continguts de la web www.sermadvocats.com, a excepció de la informació de caràcter públic que no és de la seva propietat. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d´Enric Comas Mora.
www.sermadvocats.com es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació dels serveis

El responsable / prestador i el destinatari de serveis d´aquesta web es sotmeten expressament a la solució extrajudicial de conflictes que preveu l´art. 32 la ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico