Fitxa legal Emissions Vehicles

Fitxa legal Emissions Vehicles

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, regulat per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, és exigible per als vehicles de les categories M1 i N1 a partir del 31 de desembre de 2019, i per als vehicles de les categories L3e, L4e, L5e i L7e, a partir del 31 de desembre de 2020, i resta sense efecte l’impost meritat en l’exercici del 2018.

Fitxa legal Emissions vehicles

No Comments

Post A Comment