Fitxa legal energies renovables

Fitxa legal energies renovables

Determinar els requisits per a l’autorització de les instal•lacions de producció d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica; definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la seva implantació, i simplificar el procediment administratiu aplicable per a la seva autorització.

Fitxa legal Energies renovables

No Comments

Post A Comment